The Flywheel Board

Vizuálny spôsob, ako navrhnúť svoju stratégiu rastu.
The Beenia Flywheel Board
  • Identifikuj kľúčové zložky tvojho rastového motora.

    Definuj komponenty pre každú zo siedmich oblastí motora.
  • Použi farby na sledovanie stavu svojich komponentov.

    Pomocou farieb môžeš ohodnotiť stav komponentov motora.
  • Zostav a optimalizuj rastový motor pomocou Beenie.

    Spravuj vytváranie komponentov motora vo vnútri Beenie a napoj jeho komponenty so svojími rastovými cieľmi.

Tímy po celom svete sú produktívnejšie s Beeniou.

Grace Lung
BeChangeMaker
"Tímy v našom programe akcelerácie sociálneho podnikania používajú Beeniu na riadenie svojich projektov a spoluprácu s mentormi!"
Sven Gerlach
Founderscope
"Je ťažké preceňovať, ako veľmi bol Ollie užitočný pre naše podnikanie. Sláva tímu - nemám slov."
Benjamin Hein
Mormor
"Používame Beeniu na riadenie nášho procesu zvyšovania rastu. Umožňuje nám ľahko spojiť naše aktivity s cieľmi."
Peter Kalman
Greenlogy
"Používame Beeniu na organizovanie našich porád, tak aby každý mohol vidieť, aké ciele sa snažíme dosiahnuť a ako."
Inšpirácia do tvojej schránky.