Žiadosť o partnerský program

Spojte sa s nami

Pomôžme podnikateľom, inovátorom a firemným tímom rýchlejšie dosahovať ciele.
Benjamin Hein
Benjamin Hein
CEO @Mormor
Partnerský program Beenie je dobre riadený a ponúka jednoduché a praktické spôsoby propagácie Beenie. Zaobchádzajú s ním s rovnakou starostlivosťou ako so samotným produktom. Chápu dôležitosť a hodnotu, ktorú partneri poskytujú.
Beenia pomáha tímom, ako je ten tvoj

Uč sa od spokojných tímov, ktoré používajú Beeniu.

Zakladateľ spoločnosti Mormor
"Používame Beeniu na riadenie nášho procesu zvyšovania rastu. Umožňuje nám ľahko spojiť naše aktivity s cieľmi."
Benjamin Hein
Zakladateľ - Mormor
Grace Lung
"Tímy v našom programe akcelerácie sociálneho podnikania používajú Beeniu na riadenie svojich projektov a spoluprácu s mentormi!"
Grace Lung
Programový manažér - BeChangeMaker
"Používame Beeniu na organizovanie našich porád, tak aby každý mohol vidieť, aké ciele sa snažíme dosiahnuť a ako."
Peter Kalman
Generálny riaditeľ - Greenlogy