Flexibilita, ktorú si tvoj tím zaslúži.

Tvoj tím môže používať beeniu v rôznych oblastiach práce a prispôsobiť nastavenia pre každý pracovný postup.

Use Cases

Startup Acceleration

Urýchli svoj startup a spolupracuj s externými podporovateľmi

Zistiť viac

Akceleračné programy

Spravuj a urýchľuj portfólio startupov v jednom účte.

Zistiť viac

Agentúrne služby

Pracuj s klientmi a jednoducho spolupracuj pri dodávke služieb.

Zistiť viac

Growth Hacking

Prioritizuj growth hacks, riaď growth meetings a spoj experimenty s cieľmi.

Zistiť viac

Osobná produktivita

Usporiadaj svoje pracovné a súkromné úlohy na jednom centrálnom mieste

Zistiť viac

Tímová produktivita

Buď produktívnejší so svojim tímom

Zistiť viac

Produktový manažment

Spravuj súkromné a verejné roadmaps, spätnú väzbu a porady.

Zistiť viac

Znalostný manažment

Premeň vedomosti na realizovateľné a opakovateľné postupy.

Zistiť viac

Joint Ventures

Jednoducho spolupracuj medzi tímami a spoločnosťami.

Zistiť viac
Beenia pomáha tímom, ako je ten tvoj

Uč sa od spokojných tímov, ktoré používajú Beeniu.

Zakladateľ spoločnosti Mormor
"Používame Beeniu na riadenie nášho procesu zvyšovania rastu. Umožňuje nám ľahko spojiť naše aktivity s cieľmi."
Benjamin Hein
Zakladateľ - Mormor
Grace Lung
"Tímy v našom programe akcelerácie sociálneho podnikania používajú Beeniu na riadenie svojich projektov a spoluprácu s mentormi!"
Grace Lung
Programový manažér - BeChangeMaker
"Používame Beeniu na organizovanie našich porád, tak aby každý mohol vidieť, aké ciele sa snažíme dosiahnuť a ako."
Peter Kalman
Generálny riaditeľ - Greenlogy

Vyskúšaj Beeniu teraz.

Založte si bezplatný účet alebo si rezervujte demo verziu a dovoľte nám ukázať, ako môže Beenia pomôcť vášmu tímu.
"Beenia pomáha tímom v našom akceleračnom programe rýchlejšie budovať svoje projekty."
Grace Lung
Programový manažér
BeChangeMaker
Inšpirácia do tvojej schránky.