Objednať demo

Zisti, ako môže tvoj tím využiť Beeniu na rýchlejšie dosiahnutie cieľov.

Tímy po celom svete sú produktívnejšie s Beeniou.

Grace Lung
BeChangeMaker
"Tímy v našom programe akcelerácie sociálneho podnikania používajú Beeniu na riadenie svojich projektov a spoluprácu s mentormi!"
Sven Gerlach
Founderscope
"Je ťažké preceňovať, ako veľmi bol Ollie užitočný pre naše podnikanie. Sláva tímu - nemám slov."
Benjamin Hein
Mormor
"Používame Beeniu na riadenie nášho procesu zvyšovania rastu. Umožňuje nám ľahko spojiť naše aktivity s cieľmi."
Peter Kalman
Greenlogy
"Používame Beeniu na organizovanie našich porád, tak aby každý mohol vidieť, aké ciele sa snažíme dosiahnuť a ako."
Inšpirácia do tvojej schránky.